ผู้ผลิต

Suppliers

No supplier

โฆษณา

บทความ

ไม่มี RSS feed

Omron ออมรอนThere is 1 สินค้า

Omron ออมรอน
ออมรอน เฮลธแคร์ ประเทศไทย เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตเครื่องมือแพทย์ สำหรับการบันทึก
ติดตามและการบำบัดรักษา โดยออมรอนมีเทคโนโลยี "การส่งสัญญาณข้อมูลชีวภาพ" ที่มีความสามารถ
และตรวจวัดความดันโลหิต หรือวัดอุณหภูมิของบุตรหลานของท่าน ท่านจะสามารถไว้วางใจด้วย
ความเชื่อมั่นต่อออมรอน บริษัทของเรามีภารกิจช่วยด้านการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีและช่วยปรับปรุง
รูปแบบการดำเนินชีวิตโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของ ออมรอน เฮลธแคร์ จะรวมถึงผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพในบ้าน เครื่องวัดความดันโลหิต
เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบในร่างกาย เครื่องนับก้าว เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเทอร์มอมิเตอร์
อุปกรณ์บำบัดรักษาระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์นวด และอุปกรณ์รักษาสุขภาพอื่นๆ อีกมากเพื่อช่วย
ให้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีสุขภาพดี

มากกว่านั้นออมรอมยังมีชุดผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
เช่น เครื่องวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด และเครื่องบันทึกความดันโลหิตเฉพาะทางการแพทย์

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time

โฆษณา